MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Om oss

MOE AS

Multifaglig kompetent og engasjert rådgivning


MOE AS er en selvstendig rådgivende ingeniørvirksomhet med 16 års erfaring med tverrfaglig prosjektering innenfor bygg og anlegg.

Vår rådgivning bygger på solide faglige miljøer med sterke erfaringer nasjonalt. Derutover kan vi i samarbeidet med morselskapet MOE i Danmark også trekke på betydelig styrke internasjonalt.

MOE er en partnereid virksomhet eid av en rekke ledende medarbeidere – det gir selvstendighet og flere handlemuligheter.

Vi er en attraktiv og ambisiøs arbeidsplass, som med en flat organisasjon og spennende oppgaver skaper rammene for en rådgivning som tilfører byggherrens investering merverdi og flytter grensen for integrasjon av arkitektur og ingeniørkunst.

Fra kontoret vårt i Asker yter vi våre kunder og samarbeidspartnere bærekraftig rådgivning basert på høy faglighet og levering av tverrfaglig koordinerte og byggbare prosjekter.

Vi vil være de beste
Vi streber konstant mot å bli bedre, og det kommer både våre medarbeidere og kunder til gode.

Firmastrategi


At arbejde hos MOE AS

"Det gode forholdet mellom medarbeiderne gir en glad og avslappet stemning. Dessuten gir åbendør-kulturen en bedre kommunikasjon og øker fokus på den enkelte medarbeideren. Det er godt å føle, man gjør en forskjell."  
Stine Rasmussen
Ingeniørassistent