Håheim Prosjekt blir en del av MOE

De to ingeniørfirmaer kan tilsammen tilby den fulle rådgivningspakke med en bred geografisk dekning.

Mandag d. 18 september ble avtalen signert, som gir en felles fremtid for MOE og Håheim Prosjekt. Bakgrunnen er et godt og langvarig samarbeid, hvor begge ingeniørvirksomheter øynede sjansen for en godt match. En match som ikke alene gir større kapasitet men også danner grunnlag for tverrfaglig full-service rådgivning på bygge- og anleggsområdet.

”Håheim Prosjekt står veldig sterkt innenfor prosjektadministrasjon og byggeledelse. Det har stor verdi for oss, som hittil har beskjeftiget oss mest med prosjekteringsfagene. Her har vi i øvrig overveiende arbeidet med installasjonsfagene og samferdsel, så det er en ekstra gevinst, at Håheim også kommer med stor kompetanse på konstruktionsområdet”

 uttaler direktør for MOE | Norge Sune Wendelboe.

Imens ser daglig leder for Håheim Prosjekt, Gunnar Hogsrød, frem til å utvikle virksomhetens spisskompetanser i større og sterkere rammer:

”Med kunden i fokus kan vi nå sammen med MOE tilby enda flere tjenester og samtidig videreutvikle vår tverrfaglige kompetanse ytterligere. Med Håheims brede og lange erfaring med prosjektadministrasjon og med MOEs gode kompetanse innen installasjonsfagene blir vi sammen enda mer leveringsdyktige”

Bred geografisk dekning
Både MOE og Håheim Prosjekt har kontorer i Asker og kan i tillegg supplere hverandre med viktige geografiske plasseringer. For mens Håheim Prosjekt likeledes har kontor i Tønsberg, har MOE nettopp åpnet kontor i Ski i Folloregionen, hvorved firmaene sammen har solid tverrfaglig tilstedeværelse i det sentrale Østlandet.

Både MOE og Håheim ser frem til både å kunne tilbyde våre kunder den rådgivning de har vært vant til, og i tillegg kunne tilby kundene nye ytelser og bedre kapasitet.

Kontaktpersoner
Sune Wendelboe
Direktør, MOE
T: + 47 90 73 10 73
E: swe@moe-as.no

Gunnar Hogsrød
Daglig Leder for Håheim Prosjekt
T: + 47 95 03 17 01
E: gh@haapro.no

Kort om MOE A/S
MOE er et rådgivende ingeniørfirma med over 650 ansatte, der alle yter kompetent og engasjerte rådgivning til både offentlige og private kunder. MOE A/S eies 100% av de ledende medarbeidere inkl. alle ledende medarbeidere i det norske MOE Rådgivende Ingeniører AS.

MOE Rådgivende Ingeniører AS i Norge har 25 ansatte og består av elektro, VVS-, Energi & Miljø-, VA- og samferdselsingeniørerer samt tekniske byggledere og administrasjon.

Kort om Håheim Prosjekt
Håheim utfører flerfaglige oppgaver med hovedvekt på prosjektadministrasjon og byggeledelse, men også rene prosjekteringsoppgaver.

Håheim Prosjekt tilrettelegger entrepriser, forestår utarbeidelse av anbudsmateriale, avholdelse av anbudskonkurranser, anbudsevaluering, forhandlinger og kontraktinngåelser. Håheim Prosjekt varetar økonomikontroll av kontrakter, pristilbud, byggeregnskap med fakturerings-kontroll mv. I tillegg utføres tegning, 3D-modellering og visualisering og Håheim fungerer som ansvarlig søker og uavhengig kontroll.

Håheim Prosjekt består av 9 kvalifiserte medarbeidere, med lang bransjeerfaring. Dels har medarbeiderne bakgrunn fra entreprenørvirksomhet og andre konsulentkontorer.

Tilbake til startsiden


Kontakt

 
Sune Wendelbo
Direktør 
+47 9073 1073
swe@moe-as.no