MOE vinner av konkurransen på Vollebekkveien skole


15. april 2014

Vollebekkveien skole i Oslo bygges for 1–10 klasse med plass til ca. 800 elever og blir på ca. 10.000 m² BTA. Entrepriseform: Totalentreprise.

Totalentreprenør Wegger & Kvalsvik har sammen med L2 Arkitekter AS, Gullik Gulliksen AS (LARK), Boro-Bygg A/S (RIB, RIBr), Ingenia AS (RIV), MOE Rådgivende Ingeniører AS, (RIE), Brekke og Strand Akustikk AS og Tekka AS (PGL) vunnet konkurransen etter tre forhandlingsrunder.

Barnetrinn 1-7 får to klasser og ungdomstrinn 8-10 får 6 klasser. I tillegg blir det en spesialavdeling for 24 elever som dimensjoneres for 8 elever med autisme, 8 elever med psykisk utviklingshemming og 8 elever med multifunksjonshemming.

Vår rolle er alle RIE-funksjoner inklusiv ansvarlig prosjekterende – PRO – for brannalarmanlegg og ledesystem.

Gjelder både forprosjekt og detaljprosjekt.

Ferdigstillelse mai 2017, men ifølge fremdriftsplan er prosjektet 3-4 måneder forsinket. Forprosjekt skulle startet i januar -14.

Tilbake til startsiden


Kontakt