MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Prosjektering av overvann og spillvann

De globale klimaendringene endrer vår verden og medfører bl.a. kraftigere nedbør. Det stiller nye krav til dimensjoneringa av kloakker, avløp og styring av vannmassene.
Vi anlegger en helhetsbetraktning på de nye utfordringene. Det er f.eks. ikke bare et spørsmål om å få regnvannet vekk. Det er i like høy grad et spørsmål om å lede hen vannet, hvor det kan gjøre gavn. Våre kompetanser og mangeårige erfaring rekker fra innvinning til avledning av vann i bredeste forstand.


MOE har den rette kunnskapen om styring, flow og logistikk, som er løsningen på en rekke av de kapasitetsutfordringene som utfordrer samfunnet i dag.

Les mere


 


Våre ytelser dekker bl.a.:

  • Planlegging, optimering og risikovurdering
  • Regn- og spillvannshåndtering
  • Sekundavand
  • Åpne og lukkede regnvannsbasseng
  • Pumpestationer
  • Ledningsrenovering
  • Nedsivning
  • Olje-, bensin- og fettudskillere

Kontakt

 
Sune Wendelbo
Direktør 
+47 9073 1073
swe@moe-as.no

Vil du se våre spennende prosjektreferanser om vann og spillvann?

Se referanserne på vår konsernhjemmeside her