MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Renovering og byggetilsyn

MOE leverer rådgivning som omfatter byggetilsyn, tilstandsvurderinger og forundersøkelser, tilsyn og skjønn, ettersyn m.m. Vi renoverer betong, murverk, tre, installasjoner og restaurerer bl.a. følgene av råte- og soppskader.

Rådgivningen vår dekker hele spekteret fra forundersøkelser, oppstilling av prosjektforutsetninger, avklaring av myndighetsforhold, programmering, prosjektering samt tilsyn og informering av sluttbrukere.


 


Våre ytelser dekker bl.a.:

  • Fredede bygninger
  • Bygningssyn
  • Energimærkning
  • Om- og påbygger
  • Råd og muggsopp

Kontakt

 
Sune Wendelbo
Direktør 
+47 9073 1073
swe@moe-as.no