MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Miljø og Natur

Vi har gjennom en lang årrekke løst mange små og store miljøoppgaver for såvel offentlige som private byggherrer. Det er våre erfaringer at når miljøløsninger tilpasses de arkitektoniske, funksjonsmessige, tekniske og økonomiske krav, blir integrasjonen av bærekraft i en bygge- og anleggsprosjekt en gevinst for byggherren.


MOE tilbyr miljørådgivning innen en bred vifte av oppgavetyper, som spenner over miljøledelse, miljøriktig prosjektering og avfallsplanlegging til håndtering av jordforurensning og utredningsprosjekt.Våre ytelser dekker bl.a.:

  • Forurenset jord og grunnvann
  • VVM og strategisk miljøvurdering
  • Miljø Due Dilligence
  • Arbeidsmiljø
  • Søppel og gjenbruk
  • Miljøledelse
  • Natur

Kontakt

 
Sune Wendelbo
Direktør 
+47 9073 1073
swe@moe-as.no

Vil du se våre spennende prosjektreferanser om miljø og natur?

Se referanserne på vår konsernhjemmeside her