MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Energi

Global velferd og forbruk stiller økende krav om mer energi. Energi, som skal tilveiebringes på den mest miljøriktige måten. MOE konsernen har prosjektert energi- og varmeanlegg i knappe hundre år, og har oppnådd en posisjon som en av Europas ledende rådgivere på området. MOE kombinerer de solide erfaringer med visjoner for fremtiden ved konstant å strebe etter å optimere energi- og varmeproduksjonen og gjøre den renere, rimerligere og bedre.


MOE anlegger en helhetsbetraktning slik at vi kan være med på å sikre kloden for våre etterkommere.


 


Våre ytelser dekker bl.a.:

  • Kraftverk
  • Miljø- og energianlegg
  • Avfallsforbrenningsanlegg
  • Fjernvarme
  • Varige energianlegg

Kontakt

 
Sune Wendelbo
Direktør 
+47 9073 1073
swe@moe-as.no

Vil du se våre spennende prosjektreferanser om energi?

 

Se referanserne på vår konsernhjemmeside her