MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Brannrådgivning

MOE tilbyr rådgivning og sparring med bakgrunn i den nyeste kunnskapen innen brannteknisk design. Vi finner de beste løsningene i tett samarbeid med arkitekten og byggherren gjennom hele forløpet. MOE inngår i samarbeid med arkitekten og byggherren for å få innarbeidet brannsikkerheten tidligere i prosjektforløpet.


MOE vil gjøre en forskjell og være med på å forhindre katastrofale branner i fremtiden gjennom specialisert rådgivning i forebyggelsen mot brann.


 


Våre ytelser dekker bl.a.:

  • Brandteknisk dimensjonering
  • Brandstrategi
  • Sprinkling
  • Brandventilasjon
  • Overtryksventilerede trapper
  • Konstruksjonsbrandteknik

Kontakt

 
Sune Wendelbo
Direktør 
+47 9073 1073
swe@moe-as.no