MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Historie

MOE AS blev stiftet i 2008 som et datterselskab av MOE A/S. MOE er en multifaglig rådgivende ingeniørvirksomhed, som jobber tverrfagligt og prosjektorientert. I 2009 købte det daværende MOE AS det rådgivende VVS-firma PolyPlan AS. Firmaerne er nu fusioneret til MOE AS.

Polyplan AS ble etablert i 1996 av Arnt-Erik Ski og Arve Bjørnli. PolyPlan AS har sentral godkjenning innefor de fleste fag som hører inn under "VVS - paraplyen".

MOE AS som helhet legger stor vekt på rådgivning og prosjektering med høy grad av kvalitet, og hvor nært samarbeid med oppdragsgiver er vesentlig.


Moe Norge - en del af MOE anno 2010
Med etableringen av Moe Polyplan står MOE sterkt rustet til nye utfordringer i fremtiden. MOE har 80 års erfaring, og vi har gjennom årene prosjektert et antall markante bygninger og anlegg i Danmark og utlandet. Suksessrik gjennomføring av slike store og kompliserte prosjekt lykkes bare i positivt samarbeid mellom alle byggets parter, et samarbeid vi setter stor pris på. Under
Ytelser finnes en oversigt over våre mange kompetanser og linker til utdrag av de mange prosjektene, firmaet har deltatt i. Her kan nevnes: Den Svarte Diamant (Det kongelige bibliotek i København), Avedøre-verket, Ferrings hus i Ørestaden og Frederiksberg Gymnasium.

Oppkjøp i 2011
Videre kjøpte MOE opp det rådgivende ingeniørfirma innen elektroteknikk PEG Engineering AS i 2011. Med oppkjøpet styrked MOE sin kjerneforretning, slik at selskapet nå tilbyr full pakke innen tverrfaglig koordinert ingeniørrådgivning.

Fusjon og utvidelse med regionskontorer i Danmark
I 1994 ble MOE A/S Rådgivende Ingeniører stiftet ved fusjon mellom A.J. Moe A/S og O.H. Brødsgaard A/S. Med overtak av anleggsrådgiveren Ole Mortensen og etablering av regionskontor i Århus og Fredericia i 2004 ble grunnlaget for ytterligere forretningsutvikling lagt. I 2009 blev rådgiveren Bay & Elkjær i Roskilde overtat.


A.J. MOE

A.J. Moe stiftet sitt rådgivende ingeniørfirma d. 1. mars 1930, og firmaets første oppgave var prosjektering av konstruksjoner til H. C. Ørsted-verket. I de følgende årene skapte prosjektering av kraftverksanlegg og industribygninger firmaets fundament. Firmaet utviklet seg deretter til også å omfatte boligbebyggelser, kirker, sykehus og sikringsanlegg i hele landet.


O.H. Brødsgaard

O.H. Brødsgaard ble stiftet i 1935, og firmaets første større oppgave ble den gamle flyplassbygningen i Kastrup. De vesentligste arbeidsområdene var flyplassbygg, kasernebygg, oppgaver for Den Kgl. Veterinær og Landbrukshøyskole, el- og kraftverksoppgaver samt oppgaver for stat, fylker og kommuner.Over 500 kompetente medarbeidere


MOE AS og MOE A/S har med over 600 kompetente og engasjerte medarbeidere et sterkt team, som vil yte sit beste i samarbeid med byggherre, arkitekt, entreprenør og leverandør for å bidra til en profesjonell gjennomføring av de oppgavene vi får overdratt.