MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Fakta og tal

Nøkkelopplysninger om MOE A/S

MOE AS
Rådgivende Ingeniører

Solbråveien 23
N-1383 Asker

Tel 6698 9510
Foretaksnr. NO 992 426 829

E-post: info@moe-as.no
www.moe-as.no

Våre arbeidsområder er multifaglig og tverrfaglig rådgivning i forbindelse med planlegging, prosjektering og gjennomførelse av alle typer av bygge- og anleggsoppgaver, miljøoppgaver samt energi- og industrioppgaver.

Det tverrfaglige MOE AS er en fusion af Moe Norge AS, Polyplan AS og PEG Engineering AS. Selskabet er et datterselskab av den danske virksomheten MOE A/S og eies 100 % av ledende medarbeidere og MOE. MOE AS har som et norsk AS selvstændig direksjon og styre.

MOE A/S
Rådgivende Ingeniører

Tel +45 4457 6000
Cvr nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk

Adresser og kontaktinformasjoner til MOE i Danmark 


Kontakt

 
Sune Wendelbo
Direktør 
+47 9073 1073
swe@moe-as.no