MOE videre i konkurransen ”Plusshus for powerkids”


2. oktober 2014

MOE rådgivende ingeniører, Konsulent Henrik Innovasjon og Christensen og CO arkitekter utgjør en av fem grupper som er videre i konkurransen om Kistefossdammen barnehage, som skal bygges som passivhus.

Plusshus-konseptet innebærer at bygningen skal kunne generere mer energi enn bygget benytter i løpet av hele byggets levetid. Dette omfatter alt fra anvendte byggematerialer til fremtidig drift. Konseptet stiller selvsagt store krav til ekspertise innenfor bæredyktige løsninger, som er en av MOEs spisskompetanser.

Arkitekturkonkurransen ble lansert av ordføreren i Asker kommune, Lene Conradi, på FutureBuilt2014-konferansen i juni. Asker kommune er en av fire FutureBuilt kommuner som ønsker å sette fokus på bæredyktige og klimavennlige bygg.

FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Transnova og Norske arkitekters landsforbund. 

Tilbake til startsiden