MOE vinner Livsvitenskapsbygget for UiO


3. juli 2014

MOE ble for noen måneder tilbake prekvalifisert til konkurransen om Livsvitenskapsbygget for UiO. I slutten av mai ble konkurranseprosjektet sendt inn til Statsbygg og ble i går utvalgt som ett av tre vinnerprosjekter i plan og designkonkurransen.

Etter sommeren starter parallelle forhandlinger med alle tre vinnerteams og naturligvis blir det utpekt en vinner som det vil ble skrevet kontrakt med.

Teamet som vår gruppe består av er Ratio Arkitekter, MOE, Erichsen & Horgen, IPRAS, Kristine Jensens Tegnestue med Høyer Finseth, CUBO og ALT Arkitekter som underkonsulenter. Prosjektet vårt er benevnt «Vev».

Øvrige parter som inviteres til kontraktsforhandlinger er Prosjektnavn «Allmenningen» med Arkitema, Link, Bygganalyse m.fl., og prosjektnavn «Serpens Vitalis» med EKJ samt Nordic, COWI og Norconsult m.fl.

Selve byggeriet vi konkurrerer om er et forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi. Der er tale om 66.000 m2 brutto og et anleggsbudsjett på 3,5 milliarder kr ekskl. inventar og utstyr.

 

Tilbake til startsiden


Kontakt

 
Sune Wendelbo
Direktør 
+47 9073 1073
swe@moe-as.no