MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Erfaren VVS- og miljørådgiver søkes til vårt kontor i Asker

MOE Norge er under fortløpende utvikling og vi søker nå nye medarbeidere for å møte økt ordrepågang og vekst i bedriften. Vi søker en erfaren og selvstendig VVS- og Miljørådgiver til vårt kontor i Asker, alternativt kan Ski vurderes som arbeidsplass. Rene Miljørådgivere med lengre erfaring oppfordres også å søke på stillingen.


Om Stillingen
MOE Rådgivende Ingeniører AS søker en engasjert og initiativrik VVS- og Miljørådgiver som skal bidra til å videreutvikle den gode faglige kompetansen i avdelingen.

Vi ser etter en person som kan bli med å forsterke laget i store og små oppdrag. VVS-avdelingen vår i Asker teller i dag 12 personer med ulike erfaring og kompetanse. Vi har et bredt spenn av ulike kunder og oppdragstyper fra små oppdrag i eksisterende bygg til større offentlige nybygg. Vi ønsker oss flere dyktige kollegaer på laget for å være med å utvikle enheten fremover, spesielt innenfor miljø.

Stillingen krever stor grad av selvstendighet, og det er ønskelig at den rette kandidaten har utdanning på minimum ingeniør nivå, samt 5-10 års relevant arbeidserfaring. 

Er du riktig person kan erfaring innenfor miljøprosjektering kompenseres for mangel på erfaring innenfor VVS-prosjektering.

Hovedoppgaver:
• Skisse, forprosjekt og detaljprosjektering av VVS-installasjoner
• Miljøprosjektering – Utarbeide klimagassregnskap, avfallsplaner, miljøsaneringsbeskrivelser, LCC/LCA ++
• Utarbeidelse av anbudsunderlag og beskrivelser for ulike entreprisetyper
• Prosjektledelse på mindre og større prosjekter.
• Utarbeide prosjektunderlag og dokumentasjon
• Koordinere og delta i tilbudsprosesser
• Kontakt mot kunder, samarbeidspartnere og leverandører
• Bidra til å videreutvikle våre leveranser og arbeidsmetoder
 

Ønskede kvalifikasjoner:
• Sivilingeniør/ingeniør med gode teoretiske og praktiske kunnskaper innenfor VVS-faget
• Det er ønskelig at kandidaten har erfaring innenfor Miljøprosjektering og rådgivning
• Erfaring med prosjektering, og helst oppdragsledelse og kundeoppfølging. Egen kundeportefølje er ønskelig
• 5-10 års relevant arbeidserfaring innenfor VVS-rådgivning
• Erfaring fra byggherrerådgivning, prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse e.l.
• Trives i en hektisk hverdag og evne å koordinere flere ulike prosjekter parallelt, også tverrfaglig.
• Gode og pedagogiske kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.
• Evne til å føre en god dialog med prosjektgrupper og medarbeidere.
• Evne til å ta helhetlig ansvar og å oppnå gode resultater gjennom andre.
• Evne til å følge trender innen fagområdet og å dele kunnskap med dine medarbeidere.
• Ønsker å arbeide i et firma i vekst med mange muligheter og mange arbeidsoppgaver.
 
Vi kan tilby:

• Spennende og utfordrende prosjekter.
• Et godt kollegialt og sterkt faglig nettverk med engasjerte og kompetente kollegaer
• Kurs og kompetanseheving gjennom MOE | Akademi
• Gode personlige karriere- og utviklingsmuligheter for rette vedkommende.
• En utfordrende og selvstendig jobb – vårt DNA er frihet under ansvar.
• Konkurransedyktige betingelser, sports- og kulturarrangementer, samt kantine og treningsstudio i tilknytning til kontoret.
• En virksomhet med en flat organisasjon som prioriterer trivsel og gode arbeidsforhold høyt.


MOE AS

Multifaglig, kompetent og engasjert rådgivning

MOE AS er en selvstendig rådgivende ingeniørvirksomhet med over 20 års erfaring med tverrfaglig prosjektering innenfor bygg og anlegg. Vår rådgivning bygger på solide faglige miljøer med sterke erfaringer nasjonalt.
I samarbeid med morselskapet MOE i Danmark og søsterselskapet PTS i Manila kan vi trekke på betydelig faglig styrke og produksjonskapasitet i utlandet.

MOE er en partnereid virksomhet som er heleid av en rekke ledende medarbeidere – det gir selvstendighet og flere handlemuligheter.

Vi er en attraktiv og ambisiøs arbeidsplass, som med en flat organisasjon og spennende oppgaver skaper rammene for en rådgivning som tilfører byggherrens investering merverdi og flytter grensen for integrasjon av arkitektur og ingeniørkunst.

Fra kontoret vårt i Asker yter vi våre kunder og samarbeidspartnere bærekraftig rådgivning basert på høy faglighet og levering av tverrfaglig koordinerte og byggbare prosjekter. Elektroavdelingen tilbyr rådgivning og tjenester innen Elektroteknikk, ITB og teknisk byggeledelse.

MOE | Follo - Nytt avdelingskontor i Ski åpnes i løpet av høsten 2017.

Kontakt

 
Trygve Mørch Moen
Avdelingsleder 
Moe Norge
+47 9349 4464
tmmo@moe-as.no