MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Karriereveier

I MOE bestreber vi oss på hele tiden å utvikle våre medarbeidere. Vi vil bevege oss, så vi hele tiden blir dyktigere til de oppgavene vi arbeider med liksom vi samtidig ønsker å utvikle nye kompetanser.

Prosjektledelse og faglig utvikling

For å støtte utviklingen har vi en rekke målrettede kursforløp med henblikk på å videreutdanne våre prosjektledere og utdanne kommende prosjektledere.

Har du ønsker om en faglig karriere tilbyr vi utdannelse innen ditt fagområde. Den faglige karriereveien gir mulighet for å bli kompetansesjef innen et gitt fagområde.

Vi avholder hvert år Medarbeider Udviklings Samtaler (MUS) med alle medarbeidere. Med utgangspunkt i den årlige MUS-samtalen utarbeides det en utviklings- og handleplan for den enkelte medarbeideren.Kontakt


Samarbeid på tvers

Vi er en prosjektorganisert virksomhet, så du vil løpende skulle samarbeide på tvers av forskjellige fagområder, med forskjellige prosjektpartnere og mennesketyper.
Derfor vekter vi evnen til å knytte relasjoner og kunne kommunisere på forskjellige nivåer.